Gebruiksinstructie

De antistatische InspiraChamber voorzetkamer is bedoeld om gebruikt te worden door patiënten, die dosisaerosolen uit inhalatoren moeten gebruiken op aanwijzing van hun arts. De InspiraChamber bij voorkeur voor gebruik in een sopje leggen en daarna aan de lucht laten drogen (zie schoonmaken!).

Belangrijk bij de inhalatie: hoort u een fluit of bromtoon? Dan dient u, indien mogelijk, langzamer te inhaleren tot het geluid minimaal of afwezig is. Des te langzamer u inhaleert, des te beter het medicijn werkt dat u inhaleert.

Inhalatieprotocollen